• کنسرت های شهرستان


 • کنسرت گروه موسیقی سنتی آرمان

  کنسرت گروه موسیقی سنتی آرمان

  • جمعه ، 3 اسفند 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ارکستر ما

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ارکستر ما

  • شنبه ، 4 اسفند 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - دورگ

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - دورگ

  • یکشنبه ، 5 اسفند 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - گروه موسیقی نواحی گیل و دیلم

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - گروه موسیقی نواحی گیل و دیلم

  • یکشنبه ، 5 اسفند 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - جلیل

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - جلیل

  • یکشنبه ، 5 اسفند 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ردیف دستگاهی ایران - سانس 19

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ردیف دستگاهی ایران - سانس 19

  • دوشنبه ، 6 اسفند 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ردیف دستگاهی ایران - سانس 21

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ردیف دستگاهی ایران - سانس 21

  • دوشنبه ، 6 اسفند 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ماخولا

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - ماخولا

  • دوشنبه ، 6 اسفند 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - روشنا

  سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر - روشنا

  • سه شنبه ، 7 اسفند 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم
  لطفا صبر کنید