تئاتر فصل سرد

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

پلاتو آموزشگاه پروین

انتخاب سانس :

سالن :‌ پلاتو آموزشگاه پروین

قیمت بلیت :‌ 15,000 تومان

خرید

تئاتر فصل سرد

زمان:  23  الی  30 بهمن    -    ساعت:  20
مکان: کارگاه نمایش پروین

پشتیبانی سایت هفت ساز:  09129439047

 

نویسنده و کارگردان:  کیوان خسرو مردای
با بازی سارا باقری ( خسرو مرادی ) و کیوان خسرو مرادی

لطفا صبر کنید