نمایش عروسکی سیمین و فرزان

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

سالن خانه تئاتر رادی - 7

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

نمایش عروسکی «سیمین و فرزان»

زمان:  21    الی    24  خرداد  1398
ساعت:  19
مکان:  تماشاخانه رادی

پشتیبانی سایت هفت ساز:
09129439047


نویسنده و کارگردان:
فهیمه عابدینی

براساس منظومه روسلان و لیودمیلا
اثر آلکساندر پوشکین

بازی سازان:
صادق صادقی پور
فهیمه عابدینی

نوازندگان:
آرش لطفی
مانا جوادی

لطفا صبر کنید