کنسرت روزبه رخشا

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09113877031 , 09113877041 , 09129439047 , 01332110481

مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

کنسرت روزبه رخشا

تاریخ:  25  مرداد   1398
ساعت:  21
مکان:  مجتمع خاتم الانبیاء (ص) - سالن شهید انصاری

 

پشتیبانی سایت هفت ساز:
09113877031
09113877041
09129439047
01332110481


روزبه رخشا خواننده در دنیای تو ساعت چند است؟





لطفا صبر کنید