کارگاه بازیگری و کشف نقش

تاریخ ایجاد‌ خبر :
1399-10-09


کارگاه  بازیگری و کشف نقش
زیر نظر استاد مسعود طیبی
مکان:  رشت ، خیابان سعدی ، کوچه فارابی

لینک خرید بلیت
لطفا صبر کنید