قوانین و مقررات:

  • این بلیت فقط در تاریخ و ساعت قید شده دارای اعتبار می باشد.
  • حتما میبایست مشخصات یکی از همراهان ، با مشخصات روی بلیت ، یکسان باشد. ستاد اجرایی در صورت لزوم ، با کنترل کارت شناسایی و شماره موبایل چاپ شده برروی بلیت ، از ورود افرادی که بلیت را غیر از سایت www.zinoconcert.com   تهیه نمایند، جلوگیری می کند.
  • بلیت فروخته شده به هیچ وجه پس گرفته و یا تعویض نمیشود.
  • ورود به لابی از نیم ساعت قبل ، آغاز خواهد شد. بعد از شروع شدن برنامه ، از ورود شما به سالن جلوگیری خواهد شد و بلیت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
  • توجه فرمائید محل بارکد بلیت که جهت امور کنترل ورود و  خروج سالن اجراء میباشد، به هیچ عنوان مخدوش نشود.
  • لطفا تلفن همراه خود را در محیط اجرا  بی صدا یا خاموش نمایید. عکاسی و فیلمبرداری ، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، وسایل ضبط و محتوای آن کنترل و پاک میشود.
  • رعایت حجاب و شئون اسلامی الزامیست ( عدم استفاده از لباسهای کوتاه و چسبان)، در صورت عدم رعایت پوشش کامل، از ورود شما به مجموعه جلوگیری خواهد شد و در اینصورت برگزارکننده هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت وجه، ندارد.
  • از ورود اطفال زیر هشت سال ، جدا ممانعت بعمل خواهد آمد.

 
لطفا صبر کنید