• تئاتر شهرستان


 • نمایش موزیکال کدو قلقله زن

  نمایش موزیکال کدو قلقله زن

  • جمعه ، 11 بهمن 1398
  • شنبه ، 12 بهمن 1398
  • یکشنبه ، 13 بهمن 1398
  • دوشنبه ، 14 بهمن 1398
  • سه شنبه ، 15 بهمن 1398
  • چهارشنبه ، 16 بهمن 1398
  • پنجشنبه ، 17 بهمن 1398
  • جمعه ، 18 بهمن 1398
  • یکشنبه ، 20 بهمن 1398
  • سالن پلاتو هفت
  لطفا صبر کنید