• تئاتر شهرستان


 • تئاتر اکلیل

  تئاتر اکلیل

  • سه شنبه ، 28 خرداد 1398
  • چهارشنبه ، 29 خرداد 1398
  • پنجشنبه ، 30 خرداد 1398
  • جمعه ، 31 خرداد 1398
  • تماشاخانه هامون

  تئاتر دوم شخص مفرد

  تئاتر دوم شخص مفرد

  • یکشنبه ، 26 خرداد 1398
  • دوشنبه ، 27 خرداد 1398
  • سه شنبه ، 28 خرداد 1398
  • چهارشنبه ، 29 خرداد 1398
  • پنجشنبه ، 30 خرداد 1398
  • جمعه ، 31 خرداد 1398
  • شنبه ، 1 تیر 1398
  • یکشنبه ، 2 تیر 1398
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  تئاتر نمایش مان

  تئاتر نمایش مان

  • دوشنبه ، 27 خرداد 1398
  • سه شنبه ، 28 خرداد 1398
  • چهارشنبه ، 29 خرداد 1398
  • پنجشنبه ، 30 خرداد 1398
  • جمعه ، 31 خرداد 1398
  • شنبه ، 1 تیر 1398
  • دوشنبه ، 3 تیر 1398
  • سه شنبه ، 4 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 5 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 6 تیر 1398
  • دوشنبه ، 10 تیر 1398
  • سه شنبه ، 11 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 12 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 13 تیر 1398
  • جمعه ، 14 تیر 1398
  • شنبه ، 15 تیر 1398
  • دوشنبه ، 17 تیر 1398
  • سه شنبه ، 18 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 19 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 20 تیر 1398
  • جمعه ، 21 تیر 1398
  • شنبه ، 22 تیر 1398
  • دوشنبه ، 24 تیر 1398
  • سه شنبه ، 25 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 26 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 27 تیر 1398
  • کارگاه نمایش پروین

  تئاتر هملت ، شاهزاده اندوه

  تئاتر هملت ، شاهزاده اندوه

  • شنبه ، 1 تیر 1398
  • شنبه ، 1 تیر 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  نمایش عروسکی موزیکال آهای کدو کجا و کجا

  نمایش عروسکی موزیکال آهای کدو کجا و کجا

  • یکشنبه ، 2 تیر 1398
  • دوشنبه ، 3 تیر 1398
  • تماشاخانه هامون

  تئاتر رادیکالها

  تئاتر رادیکالها

  • یکشنبه ، 9 تیر 1398
  • دوشنبه ، 10 تیر 1398
  • سه شنبه ، 11 تیر 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری

  نمایش تئاتر

  نمایش تئاتر

  • شنبه ، 22 تیر 1398
  • یکشنبه ، 23 تیر 1398
  • دوشنبه ، 24 تیر 1398
  • سه شنبه ، 25 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 26 تیر 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری
  لطفا صبر کنید